Fundusze UE

foto

Umowa o dzieło Umowy cywilnoprawne

Umowa o dzieło. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, podczas gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, aliści zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze spojone z takimi kwestiami, jak czas pracy, wakacje wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. Zawieranie umów cywilnoprawnych.

Kategoria: Fundusze UE
Dodany: 2020-02-03
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017