Inne

foto

Umowa promesa umowa deweloperska

Umowa - promesa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia

Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji również przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Jakie są zasady przechowywania

Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jaki jest

Pracownik w koronawirus jaki jest obecny status odnośnie do możliwości stosowania pracy zdalnej? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wprzódy kiedyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednak zarówno.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa wzór Oszustwa

wieloletnia prognoza finansowa wzór. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Odpisy aktualizujące w obszarze aktywów trwałych i obrotowych

Odpisy aktualizujące w obszarze aktywów trwałych i obrotowych w oświatowych oddziałach budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa instrukcja to Zbilansowana

wieloletnia prognoza finansowa instrukcja to Zbilansowana Karta Wyników definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku wyjazdu

Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku wyjazdu z Polski - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe zarysy postępowania organów i instytucji.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017