Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia


Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji również przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników oraz na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej z branży nowych technologii, IT lub innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej zabezpieczenie środka dowodowego własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą zabezpieczenie środka dowodowego się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017