jak założyć spółkę w szwajcarii


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób wszechstronny przedstawienia reguły działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie zważa zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z: nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania zarządów w spółkach komunalnych, ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu podniesienia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która przyznała radnym nowe uprawnieni względem spółek samorządowych, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, który wprowadziła zmiany w obszarze wymogów na rzecz członków rad nadzorczych spółek samorządowych, z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej zamówienia in house do polskiego systemu prawnego, również w relacjach gmina – własna spółka. W artykule o spółkach Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego omówiono też propozycje projektu ustawy o jawności egzystowania publicznego w zakresie dotyczącym zmian w zasadach zasiadania w radach nadzorczych i wynikające z niej wyłączenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i ich zastępców z zasiadania w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Rozwiązania zawarte w tych ustawach odnoszą między innymi do zasad wynagradzania w spółkach, wymogów co do członkostwa w organach, sposobów powierzania przez samorządy zadań własnym spółkom. Dzięki tej artykule o spółkach książkowej Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta będzie wartościowa w praktyce wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów natomiast również członkom organów spółek.

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017