komplementariusz a komandytariusz


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KomentarzSpółka z o.o. Komentarz mieści omówienie kodeksów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zarówno jej rozwiązaniem i likwidacją. Powyższe przepisy obejmują artykuły 151–300 Kodeksu spółek handlowych. Niezaprzeczalnym walorem artykule jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących poszczególnych zadań połączonych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółki z o.o. Autor, będący wybitnym specjalistą w zakresie prawa handlowego, drobiazgowo opisuje indywidualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki z o. o. W szczególności naświetla propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problematyczne zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Komentarz został wzbogacony wartościową analizą orzecznictwa. W szczególności są to orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy również Naczelny Sąd Administracyjny. Lektura w sposób wszechstronny ukazuje praktyczne aspekty zastosowania przepisów o spółce z o.o. i z powodu temu stanowi doskonałe narzędzie pracy na rzecz radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a zarówno ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017