Rachunkowość i Sprawozdawczość

foto

sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie gruntownej

sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny omawiany.

Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 5

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017