spółka cywilna a spółka jawna


Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza pozycja bibliograficzna zawiera kompleksowe peryfraza wszystkich zasadniczych aspektów funkcjonowania jednoosobowej spółki z o.o. Szczególny ucisk został umiejscowiony na budzące najwięcej kontrowersji materie spojone z zasadami funkcjonowania i charakterem zgromadzenia wspólników spółki jednoosobowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia rzeczowe to obecny i wierny zasadom przewodnik po najważniejszych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Lektura składa się z dwóch części: merytorycznej dodatkowo załączników – wzorów pism i formularzy, jakie niewątpliwie będą pomocne w bieżącej aktywności tego rodzaju spółek. Walorem opracowania jest podobnie to, iż zawarte w zanim rozwiązania zostały zaczerpnięte z praktyki zawodowej Autorek. Lektura jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – także prawników, w jaki sposób i nieprawników. Zawiera stan prawny.

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017