spółka partnerska


Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem Publikacja niezbędna w każdej spółce z o.o.! Jak zgodnie z prawem wyrażać dokumenty wewnętrzne? Kto i jakim sposobem powinien podpisywać uchwały i inne pisma? Które dokumenty wymagają rejestracji? Unikatowy zestaw dokumentów wewnętrznych powiązanych z funkcjonowaniem spółki. Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane. Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o. z suplementem elektronicznym Unikatowa artykuł internetowy, dająca możliwość uregulowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosunków pomiędzy wspólnikami. W opracowaniu po raz pierwszy poczyniono analizy kodeksów Kodeksu spółek handlowych pod kątem stworzenia w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapisów zależnych tylko od uznania wspólników. Proponowane postanowienia umowne wspólnie z przystępnym komentarzem mogą być bezpośrednio dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej spółki z o.o. Każdy, kto w swej praktyce staje przed koniecznością stworzenia odpowiedniego dokumentu umowy spółki, ukształtowania swych praw jako współsprawca na etapie powstania spółki ewentualnie w okresie późniejszym, w łatwy sposób uzyska niezbędne informacje także podpowiedzi nie tylko z dziedziny prawa handlowego.

3 wydanie artykule o spółkach książkowej zważa najświeższe zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Integralną częścią artykułu jest suplement cd (format MS Word), który umożliwi edycję, zapis również wydruk prezentowanych wzorów regulaminów, umów i dokumentów. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Niniejsze opracowanie omawia całość problematyki odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. Analizowane zagadnienie jest niezmiernie doniosłe dla praktyki, o czym świadczy liczba orzeczeń zapadłych na podstawie art. 299 k.s.h. (poprzednio art. 298 k.h.). W pracy przedstawione pozostały przesłanki odpowiedzialności dodatkowo konsekwencje, jakie wywołuje ona na rzecz członków zarządu. Ponadto w szerokim zakresie przedstawione zostały procesowe aspekty odpowiedzialności. Znaczna porcja pracy została poświęcona bogatemu orzecznictwu, jakie w przeważającej mierze ukształtowało omawianą instytucję.

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017