Wspólnota mieszkaniowa

foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co się tyczy zasady będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od momentu przekształcenia. Ustawa przewiduje.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i absolutorium zarządu wspólnoty w Polsce

Zarządzanie i absolutorium zarządu wspólnoty w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - lub to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin innymi słowy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 4

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017